Skip to content
  • dto project
   DTO Gasenergy Ltd.
 • דף הבית

  שחרור גז טבעי
  מתקן PRMS
  מתקן PRMS
  הסמכה בינלאומית לגז טבעי
  הסמכה בינלאומית לגז טבעי

  התעשייה הצורכת אנרגיה בישראל עוברת בשנים אלה מהפך אנרגטי. מהפך זה נובע כתוצאה ממציאת מרבצי גז טבעי גדולים בחופי הים התיכון וכתוצאה מכך שימוש הולך וגובר בגז טבעי כתחליף זול ביחס לדלקים אחרים וחתימה סביבתית (זיהום אויר) נמוכה ביותר ביחס לדלקים אחרים.

  השימוש בגז טבעי מצריך טכנולוגיות, תפעול ותחזוקה לפי תקנים מאושרים ואישורי רשויות כגון: רשות הגז הטבעי שבמשרד התשתיות הלאומיות, רשויות מקומיות, ועדות לתכנון ובניה מקומיות ומחוזיות, המשרד להגנת הסביבה, וזאת עבור כל יישום ויישום.

   הגז הטבעי הוא מתאן שסימונו-  CH₄ .

  המתאן קל מהאוויר בשונה מהגפ"מ שהינו כבד מהאוויר.

  המתאן נפיץ בתחום בין 16%-4% של ריכוז מתאן באוויר.

   הגז הטבעי הוא בעל יחס עלות תועלת גבוה משל שאר הדלקים הזמינים כיום.

  חברת די.תי.או. גזאנרגיה בע"מ (.D.T.O Gasenergy Ltd) נוסדה בשנת 2009 ומתמחה במגוון שירותים לחברות ומפעלים המעוניינים לבצע הסבות לגז טבעי או להקים מערכות אנרגיה מושתתות על גז טבעי.

  עובדי החברה הינם בעלי ותק של  6-9 שנות עבודה בגז הטבעי ובעלי תעודות הסמכה ממכון התקנים הגרמני למים ולגז (DVGW).

  החברה רואה את הבטיחות בעבודה בגז כערך עליון ופועלת להטמעת הנושא במערך ההכשרה של עובדי גז טבעי ובכתיבת נהלי עבודה בהתאם.

  החברה מספקת שירותי ייעוץ לספקי גז, לחברות חלוקה אזוריות, למפעלים תעשיה כבדה וכן לתעשייה הבינונית והזעירה.

  החברה מבצעת אינטגרציה בין כל מכלולי הפרויקט ובכך מקדמת את לוחות הזמנים תוך הפחתת עלויות והגדלת הרווחיות.

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות