Skip to content
  • dto project
   DTO Gasenergy Ltd.
 • שירותים

  • יווי וסיוע לבעלי תפקידים מול חברת התכנון והביצוע ומתן אבני יסוד בתכנון המערכת בהתאמה לתקנים הרלוונטים הקבועים בחוק.
  • בחינת הצעות טכניות וכלכליות של נותני שירותים בתחום הגז הטבעי במפעל (מתכננים,קבלנים ספקי ציוד וכדומה).
  • ביצוע בקרה תהליכית על מסמכי התכנון והביצוע הנדרשים עבור הרשויות והכנתם להגשה .
  • השתתפות בתהליך סקר סיכונים התכנוני, התפעולי והמפעלי.
  • הכנת נוהלי חירום על פי דרישות רשות הגז , PB וגורמי החירום וההצלה והתאמתם לנוהלי החירום הקיימים במפעל.
  • הכנת בקשות להיתרים וכתיבת נהלים עפ"י דרישת הרשויות.
  • ליווי והכנת הנהלים בנושא הערכת כמויות הגז הנצרכות וטיפול מול ספק הגז וחברות ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי.
  • ביצוע FAT אצל ספק ציוד יעודי לגז טבעי ו-SAT באתר הלקוח על פי דרישות הלקוח וכן בדיקת נהלי ביצוע הבדיקות.
  • הכנת החומר הדרוש לצורך היתר הזרמה –וייצוג מול רשות הגז הטבעי ו-PB עד לקבלת היתר ההזרמה.
  • אפיון צרכי ציוד תפעול, תחזוקה ובטיחות של גז טבעי, והדרכת מנהלי המפעל ועובדי התפעול והתחזוקה בעבודה בגז טבעי.
  • הכנת תרגילי חירום להתמודדות עם אירועי חירום של גז טבעי.
  • ניהול וביצוע בדיקות קרות וחמות לכלל מערך הגז הטבעי.
  מערכות לניקוי קוי גז טבעי
  מערכות לניקוי קוי גז טבעי
  תהליך ניקוי קוי גז טבעי
  תהליך ניקוי קוי גז טבעי
  הדרכת שטח למפעילי גז טבעי ע"י D.T.O. Gasenergy
  הדרכת שטח למפעילי גז טבעי ע"י D.T.O. Gasenergy
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות